Bảng giá cước dịch vụ ADSL (cáp đồng)

 
Bảng giá cước dịch vụ ADSL (cáp đồng)

05. Cước dịch vụ: (Chưa bao gồm 10% thuế VAT)
 
      -     Cước sử dụng IP tĩnh: 454.545 đồng/01 IP tĩnh/tháng.
  
Ghi chú:
-   Đối với khách hàng hòa mạng mới, chính sách ưu đãi cước áp dụng từ tháng kế tiếp tháng hòa mạng.
-   Đối với khách hàng đang sử dụng, chính sách ưu đãi cước áp dụng từ tháng kế tiếp tháng đăng ký chu kỳ thanh toán trước;
-  Khách hàng yêu cầu trang bị modem 4 port hoặc modem 4 port có tích hợp wifi áp dụng giá cước hòa  mạng theo quy định hiện hành
-   Hết thời gian hưởng chính sách ưu đãi cước, giá cước sử dụng dịch vụ hàng tháng sẽ áp dụng theo giá niêm yết. Nếu khách hàng đăng ký lại chu kỳ thanh toán tiếp theo thì sẽ tiếp tục được hưởng giá cước ưu đãi của chính sách thanh toán trước.

Gói cước khác cùng dịch vụ