Gói tốc độ Fiber40- cá nhân

 
Gói tốc độ Fiber40- cá nhân

Gói tốc độ Fiber 40

Tốc độ truy cập: 40 Mbps

Phí hòa mạng : 500.000 đồng/ thuê bao /lần

374.000 đồng/tháng (đã VAT)

Gói cước khác cùng dịch vụ