Bảng giá cước dịch vụ MYTV

 
Bảng giá cước dịch vụ MYTV


0

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT KHÁNH HÒA

Gói cước khác cùng dịch vụ

  • Gói dịch vụ MyTV Gold

    Phí hòa mạng : 100.000 đồng/thuê bao/lần

    Giá thiết bị     : 800.000 đồng/ Set-top-box

  • Gói dịch vụ Mytv Silver HD

    Phí hòa mạng : 100.000 đồng/thuê bao/lần

    Giá thiết bị     : 1.250.000 đồng/ Set-top-box