Gói tốc độ Fiber16_cá nhân

 
Gói tốc độ Fiber16_cá nhân

Gói tốc độ Fiber16

Tốc độ truy cập: 16 Mbps

Phí hòa mạng : 500.000 đồng/ thuê bao /lần

187.000 đồng/tháng (đã VAT)

Gói cước khác cùng dịch vụ