Gói tốc độ Fiber30- cá nhân

 
Gói tốc độ Fiber30- cá nhân

Gói tốc độ Fiber 30

Tốc độ truy cập: 30 Mbps

Phí hòa mạng : 500.000 đồng/ thuê bao /lần

253.000 đồng/tháng (đã VAT)

Gói cước khác cùng dịch vụ