Đón xuân cùng truyền hình MyTV

01/01/2020 

ĐÓN XUÂN CÙNG TRUYỀN HÌNH MYTV

1. Thời gian: từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 20/01/2020
2. Phạm vi: Toàn tỉnh Khánh Hòa.
3. Đối tượng và nội dung khuyến mại:
a/ Đối tượng:
- Đối tượng 1: Thuê bao MyTV thứ 1, hòa mạng mới phải thỏa điều kiện sau:
+ Thuê bao MyTV đơn lẻ tham gia đóng trước cước gói 07 tháng trở lên;
+ Thuê bao MyTV tham gia gói tích hợp, đóng trước cước gói 07 tháng trở lên của gói tích hợp tương ứng; không áp dụng gói tích hợp với MyTV Chuẩn APP.
- Đối tượng 2: Thuê bao MyTV thứ 2 hòa mạng mới tham gia đóng trước cước gói 07 tháng trở lên.
b/ Nội dung khuyến mại:
- Khuyến mại phiếu xăng dầu, mỗi phiếu có mệnh giá 50.000 đồng.
- Chi tiết:
+ Đối tượng 1: được tặng 02 phiếu xăng
+ Đối tượng 2: được tặng 01 phiếu xăng

4. Điều kiện:
- Các đối tượng khách hàng tham gia khuyến mại được quy định tại mục 3.
- Khách hàng hủy hoặc tạm ngưng dịch vụ trước thời hạn cam kết không được hoàn trả số tiền đã đóng trước cước.
- Không áp dụng khuyến mại cho các đối tượng khách hàng hiện đang nợ đọng tiền cước sử dụng các dịch vụ VT-CNTT của Trung tâm.


☎ Thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ tại các điểm giao dịch của VNPT gần nhất hoặc liên lạc theo số: (0258)800126