Thứ 3 vui vẻ

10/09/2018 

THỨ 3 VUI VẺ
 
1. Đối tượng áp dụng:
- Toàn bộ các thuê bao trả trước hòa mạng mới trong tháng 9.
- Áp dụng cho các thuê bao trả sau chuyển sang trả trước trong thời gian KM.
- Không áp dụng cho thuê bao EzCom và Flexi (bao gồm cả thuê bao trả trước chuyển đổi sang thuê bao EZCom và ngược lại trong thời gian khuyến mại).
2. Thời gian khuyến mại :
- Từ 00h00 đến 24h00 các ngày thứ 3 hàng tuần trong tháng 09/2018: Ngày 11/09, 25/09/2018.
3. Nội dung khuyến mại:
- Tặng 20% giá trị thẻ nạp vào Tài khoản KM3.
- Không giới hạn số lượng thẻ nạp, không phân biệt hình thức nạp thẻ.
- Nếu khách hàng nạp nhiều thẻ : Số tiền khuyến mại trong TK KM3 sẽ được cộng dồn, thời hạn sử dụng sẽ lấy theo thời hạn sử dụng khi KH nạp thẻ đợt KM cuối cùng (không cộng dồn về thời gian).

Tổng đài liên hệ: 9191